Cồi sò điệp sốt chùm ngây

19:00 phút 28 lượt 2016 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Đánh Thức Vị Giác

Diễn viên: Đầu bếp Đông Thành

Đạo diễn: SCTV12

Chùm ngây có nhiều chất dinh dưỡng kết hợp với sò điệp tạo nên hương vị khó quên, hài hoà.