Nấm nhồi đậu sốt tương

14:00 phút 25 lượt 2016 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Thế Giới Ẩm Thực

Diễn viên: Đầu bếp Tịnh Hải

Đạo diễn: SCTV12

Nấm nhồi đậu sốt tương, món ăn sẽ được giới thiệu với sự tham gia của đầu bếp danh tiếng - Tịnh Hải.