Đời nghệ sỹ: Trò chuyện với nghệ sỹ Kim Thoa

21:00 phút 44 lượt 2014 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Đời nghệ sỹ

Diễn viên: Kim Thoa

Đạo diễn: Various

Kim Thoa có dịp làm quen với sân khấu cải lương các vở: Văn võ kỳ duyên, Chung Vô Diệm, Song nữ loạn viên môn. Từ đây, cô đã phát triển theo định hướng của mình.

Tiếp theo