Đời nghệ sỹ: Trò chuyện với nghệ sỹ Bảo Trí

37:00 phút 10 lượt 2014 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Đời nghệ sỹ

Diễn viên: Bảo Trí

Đạo diễn: Various

Bảo Trí bén hơi sân khấu từ nhỏ rồi trốn nhà đi theo gánh hát. Đời long đong, trôi dạt khắp nơi. Cơ duyên đưa đẩy, anh chỉ huy đêm diễn cho đoàn Hương Bưởi.

Tiếp theo