Đời nghệ sỹ: Trò chuyện với nghệ sỹ Kim Ngọc

39:00 phút 31 lượt 2014 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Đời nghệ sỹ

Diễn viên: Kim Ngọc

Đạo diễn: Various

Nghệ sĩ ưu tú Kim Ngọc là nghệ sĩ hài, diễn viên và nghệ sĩ cải lương của Việt Nam. Người ta thường gọi nghệ sĩ Kim Ngọc là nữ quái.

Tiếp theo