Chuyện Cái Bầu

33:00 phút 109 lượt 2010 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Oan gia ngõ hẹp

Diễn viên: Mai Dũng, Dũng Thịnh, Yến Ly

Đạo diễn: Quốc Thuận

Mén và Bống yêu nhau nhưng không được cha của Mén đồng ý. Vì vậy, Bống phải đi xa lập nghiệp kiếm tiền, khi anh trở về lại được tin Mén đã có bầu.