72 giờ: Côn Minh (Trung Quốc)

21:00 phút 24 lượt 2016 Việt Nam

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/Tri Ân/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VIP99/MBF34G/STBtrial3month/VOD thuê bao_Smart TV/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80 Smar

Thể loại: Du Lịch Cùng SCTV

Diễn viên: Ray

Đạo diễn: SCTV12

Côn Minh là một thành phố thuộc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Toàn thành phố này nằm đều nằm trong thung lũng nhiệt đới và đỉnh núi Himalaya hùng vĩ.