Điệp tiên điệp tiên

82:00 phút 16 lượt 2015 Hong Kong

Gói cước: Có phí - FAFILM/VIP80

Thể loại: Kinh dị

Diễn viên: Bào Khởi Tịnh, La Lan, Thiệu Âm Âm, Trang Tư Mẫn, Thẩm ChẤn Độ Hiên

Đạo diễn: Huỳnh Bách Cơ

Thông điệp đầy tính nhân văn, nhân quả về những hành động xấu xa - gieo nhân nào gặp quả ấy .