Điệp tiên điệp tiên

82:00 phút 16 lượt 2015 Hong Kong

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/FAFILM/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VOD thuê bao_Smart TV/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80 Smart TV/VOD thuê bao_Smart TV d

Thể loại: Kinh dị

Diễn viên: Bào Khởi Tịnh, La Lan, Thiệu Âm Âm, Trang Tư Mẫn, Thẩm ChẤn Độ Hiên

Đạo diễn: Huỳnh Bách Cơ

Thông điệp đầy tính nhân văn, nhân quả về những hành động xấu xa - gieo nhân nào gặp quả ấy .