Chuyện tình Siam

150:00 phút 20 lượt 2007 Thái Lan

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/FAFILM/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VOD thuê bao_Smart TV/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80 Smart TV/VOD thuê bao_Smart TV d

Thể loại: Tình cảm

Diễn viên: Witwisit Hiranyawongkul ,Mario Maurer ,Chermarn Boonyasak,Sinjai Plengpanich ,Kanya Rattanapetch ,Aticha Pongsilpipat

Đạo diễn: Chookiat Sakveerakul

Mew và Tong là hai người bạn thân gần nhà từ tấm bé. Sau một biến cố gia đình, cả Mew và Tong đều có những cuộc sống, suy nghĩ khác biệt.