72 giờ: Sapporo (Nhật Bản)

22:00 phút 22 lượt 2016 Việt Nam

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/Tri Ân/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VIP99/MBF34G/STBtrial3month/VOD thuê bao_Smart TV 1TB/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80

Thể loại: Du Lịch Cùng SCTV

Diễn viên: Ray

Đạo diễn: SCTV12

Chương trình 72 Hour lần này, anh chàng Ray sẽ đưa chúng ta đến thành phố Sapporo (Nhật Bản) để khám phá con người và cuộc sống nơi đây.