Gọi tiếng ba một lần nữa

91:00 phút 0 lượt 1999 Hong Kong

Gói cước: Có phí - FAFILM/VIP80

Thể loại: Tâm lý - Xã hội

Diễn viên: Vương Kiến Tân, Hà Trung Hoa, Trương Duyệt, Phạm Vinh DS

Đạo diễn: Vương Quán Huy

Một cảnh sát luôn muốn trừng trị tội phạm, bảo vệ an toàn XH làm lý tưởng sống của mình, liệu sẽ thế nào khi đứng giữa sự lựa chọn giải cứu gia đình hay lý tưởng ?.