Hiệp khách thảo nguyên

88:00 phút 23 lượt 2003 Trung Quốc

Gói cước: Có phí - FAFILM/VIP80

Thể loại: Hành động, Tâm lý - Xã hội

Diễn viên: Vưu Dũng, Qua Trị Quân, Đổng Tử Vũ, Tề Kỳ, Giả Lâm

Đạo diễn: Trương Kiện Á

Cuộc sống đầy những bất ngờ của những người dân sống du mục, những cạm bẫy, những mưu toan cá nhân, những cuộc chiến giành quyền tự do.