Kim thành giới bị

109:00 phút 54 lượt 2010 Hong Kong

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/FAFILM/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VOD thuê bao_Smart TV/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80 Smart TV/VOD thuê bao_Smart TV d

Thể loại: Hành động

Diễn viên: Quách Phú Thành, Thư Kỳ , Ngô Kinh, Trâu Triệu Long

Đạo diễn: Trần Mộc Thắng

Vô tình trúng khí độc hóa học của quân đội còn lưu giữ lại, chàng hề - Quách Phú Thành bị biến thành một quái nhân với sức mạnh phi thường.