Hoa cúc trắng

35 tập 43:00 phút 4.960 lượt 2016 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Việt Nam

Diễn viên: Huỳnh Đông, Trương Mỹ Nhân, Thân Thúy Hà, Thanh Thức, Mai Huỳnh, Thanh Bình, Quốc Cường

Đạo diễn: Đinh Thái Thụy

Thiên Nga yêu Hoàng Thái nhưng vì nhiều biến cố xảy ra, cô đã quyết định nhận lời lấy Trần Phương và sự lựa chọn đó đã dẫn đến những ngang trái về sau.

Chọn Tập