Thiên âm cầm ma

85:00 phút 27 lượt 2004 Hong Kong

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/FAFILM/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VOD thuê bao_Smart TV/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80 Smart TV/VOD thuê bao_Smart TV d

Thể loại: Cổ trang

Diễn viên: Phàm Thiếu Hoàn, Đàm Tiểu Hoàn, Thịnh Tương Bằng, Thẩm Dĩnh, Lương Gia Nhân, Cốc Phong, Trương Hùng, Diêu Lạc Dịch

Đạo diễn: La Thuấn Tuyền

Thiên Âm trang chủ bằng tài năng, võ đức và báu vật "Thất Vĩ Cầm" đã giúp dân lành tránh được tà ma, tâm ma. Diễn viên: Phàm Thiếu Hoàn, Đàm Tiểu Hoàn.