Tiên ma du tông

88:00 phút 14 lượt 2004 Hong Kong

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/FAFILM/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VOD thuê bao_Smart TV/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80 Smart TV/VOD thuê bao_Smart TV d

Thể loại: Cổ trang

Diễn viên: Diệp Uẩn Nghi, Lương Gia Nhân, Quách Viện Minh, Trương Bảo Văn, Trương Gia Văn

Đạo diễn: La Thuấn Tiền

Tiên Bất Đổng đại sư mong muốn dùng lòng nhân ái, bao dung, cảm hóa yêu quái bảo vệ cuộc sống cho mọi người nhưng ông lại bị hại bởi chính người bên cạnh mình.