Tui hỏi Sao trả lời: Diễn viên Thanh Trúc - Quang Sự

07:00 phút 53 lượt 2016 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Talkshow

Diễn viên: Thanh Trúc, Quang Sự

Đạo diễn: SCTV14

Trong tập này của Talkshow "Tui hỏi Sao trả lời", chúng ta sẽ trò chuyện với diễn viên Quang Sự (vài Khôi) và Thanh Trúc (vai Quỳnh) trong phim "Mãi mãi là bao lâu".