Mưu sát tuổi xuân

126:00 phút 62 lượt 2016 Trung Quốc

Gói cước: Có phí - VOD thuê bao_Smart TV (KM: 12T)/ VOD Thuê Bao/ VOD thuê bao_Smart TV 1TB/ SmartTV: SCTV VOD Thuê Bao 2TB/ SmartTV: SCTV VOD Thuê Bao 3TB/ ĐTDĐ: OTT Cơ Bản/ VIP80 Smart TV/ SmartTV: OTT Cơ Bản 1TB/ SmartTV: OTT Cơ Bản 3TB/ VIP80/ VIP160 Smart TV/ ECO/ Tri Ân Đặc Biệt

Thể loại: Tâm lý - Xã hội

Diễn viên: Angelababy, Nguyễn Kinh Thiên

Đạo diễn: Trần Quả

Điền Tiểu Mạch chuẩn bị kết hôn với vị hôn phu Thịnh Tán thì cha cô hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Lúc thu dọn di vật của cha, Tiểu Mạch phát hiện nhật ký "rất lạ".