Mưu sát tuổi xuân

126:00 phút 34 lượt 2016 Trung Quốc

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/FAFILM/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VOD thuê bao_Smart TV/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80 Smart TV/VOD thuê bao_Smart TV d

Thể loại: Tâm lý - Xã hội

Diễn viên: Angelababy, Nguyễn Kinh Thiên

Đạo diễn: Trần Quả

Điền Tiểu Mạch chuẩn bị kết hôn với vị hôn phu Thịnh Tán thì cha cô hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Lúc thu dọn di vật của cha, Tiểu Mạch phát hiện nhật ký "rất lạ".