Bức thư tình

104:00 phút 29 lượt 2004 Thái Lan

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/FAFILM/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VOD thuê bao_Smart TV/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80 Smart TV/VOD thuê bao_Smart TV d

Thể loại: Tâm lý - Xã hội

Diễn viên: Supitsha, JunlawattakaAnne, ThongprasomAttaporn

Đạo diễn: Pha-Oon Chandrasiri

Kate là một kỹ sư tin học. Sau nhiều biến cố, cô quen và kết hôn với chàng trai Dew đam mê nông nghiệp và cây cỏ. Tuy Dew bị bệnh năng, nhưng tình cảm vẫn nồng nàn .