Đầu danh trạng

120:00 phút 12 lượt 2007 Hongkong - Trung Quốc

Gói cước: Có phí - FAFILM/VIP80

Thể loại: Hài

Diễn viên: Lý Liên Kiệt,Lưu Đức Hoa,Kim Thành Vũ,Từ Tĩnh Lôi

Đạo diễn: Trần Khả Tân

Quyền lực đã làm lu mờ lý trí những người bạn cộng khổ trong chiến tranh. Đại tướng quân họ Mã vì quyền lực không tiếc huỷ sinh mạng biết bao thường dân.