Nhượng tử đan phi

132:00 phút 1.741 lượt 2010 Hongkong

Gói cước: Có phí - VOD thuê bao_Smart TV (KM: 12T)/ VOD Thuê Bao/ VOD thuê bao_Smart TV 1TB/ SmartTV: SCTV VOD Thuê Bao 2TB/ SmartTV: SCTV VOD Thuê Bao 3TB/ ĐTDĐ: OTT Cơ Bản/ VIP80 Smart TV/ SmartTV: OTT Cơ Bản 1TB/ SmartTV: OTT Cơ Bản 3TB/ VIP80/ VIP160 Smart TV/ ECO/ Tri Ân Đặc Biệt

Thể loại: Cổ trang

Diễn viên: Châu Nhuận Phát, Khương Văn, Cát Ưu, Châu Vận, Lưu Gia Linh, Liêu Phàm

Đạo diễn: Khương Văn

Châu Nhuận Phát, Cát Ưu, Lưu Gia Linh, Trần Khôn... cùng tham gia vào bộ phim trừ gian diệt bạo nhưng sau hành động chính nghĩa là những âm mưu đen tối, nguy hiểm.