Hớn Đế Triệt Chiêu Quân

35:00 phút 60 lượt 1999 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hài Tạp Kỹ

Diễn viên: Phước Sang, Hồng Vân

Đạo diễn: Vũ Quang

"Hớn Đế Triệt Chiêu Quân" câu chuyện mượn tích xưa đế nói chuyện nay về những vấn nạn của xã hội, với sự tham gia của các nghệ sỹ như: NSND Hồng Vân, Phước Sang.

Tiếp theo