Phớt Tinh Ăng Lê...

35:00 phút 58 lượt 1999 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hài Tạp Kỹ

Diễn viên: Duy Phương, Bảo Chung

Đạo diễn: Various

Tình làng, nghĩa xóm là nét truyền thống bao đời của người dân Việt. Tuy nhiên, ở xã nọ có chuyện "hàng rào" cũng làm ông Tám, bà Bảy một phen "hú vía".

Tiếp theo