Mỳ Quảng Phú Chiêm - Quảng Nam

13:00 phút 103 lượt 2017 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Món Ngon Việt Nam

Diễn viên: MC Hải Triều

Đạo diễn: SCTV

Với người Quảng Nam, mỳ quảng Phú Chiêm mới thực sự là mỳ quảng thứ thiệt. Một hương vị rất đặc biệt trong lòng thực khách.