Lạc Vào Vương Quốc Mắm - Châu Đốc An Giang

12:00 phút 116 lượt 2017 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Đặc Sản Vùng Miền

Diễn viên: MC Hải Triều

Đạo diễn: SCTV

Đặc sản nổi tiếng nhất của chợ Châu Đốc là mắm. Chợ có một khu dành riêng bán các loại mắm, từ mắm chốt, mắm sặc, mắm trèn, tới mắm thái, mắm rô.