Tạp chí Bundesliga 02/06/2017

25:00 phút 5 lượt 2017 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Bản Tin Quốc Tế

Vận động viên:

Câu lạc bộ: SCTV

Tạp chí Bundesliga 02/06/2017.