Bundesliga tổng hợp sau vòng đấu 05/06/2017

46:00 phút 26 lượt 2017 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Bản Tin Quốc Tế

Vận động viên:

Câu lạc bộ: SCTV

Bundesliga tổng hợp sau vòng đấu 05/06/2017.