WCK Muay Thai Đai VĐ Hạng Nhẹ: Petch Atsawin Vs Leo Kiatpetch

45:00 phút 47 lượt 2017 Trung Quốc

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Boxing

Vận động viên:

Câu lạc bộ: SCTV

WCK Muay Thai Đai VĐ Hạng Nhẹ: Petch Atsawin Vs Leo Kiatpetch.