WCK Muay Thai Đai VĐ Hạng Trung: Luis Bio Vs Steve Moxon

34:00 phút 106 lượt 2017 Trung Quốc

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Boxing

Vận động viên:

Câu lạc bộ: SCTV

WCK Muay Thai Đai VĐ Hạng Trung: Luis Bio Vs Steve Moxon.