Đại Chiến Xích Mích

25:00 phút 55 lượt 2010 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Nụ Cười Vàng

Diễn viên: Khoa Nam, Hữu Thạch, Hạnh Thúy, Tiểu Bảo Quốc

Đạo diễn: Võ Thắng

Tể tướng Tào Chảy quyết khiêu chiến với Tôn Quyền bằng một trận "đại chiến xích mích". Tuy nhiên, cuộc chiến chưa diễn ra thì Tào Chảy đã qua đời, lý do là đâu.