Ký sự Thăng Long : Tập 1 - Vua Tổ Hùng Vương Với Kinh Đô Phong Châu

08:00 phút 34 lượt 2015 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Ký Sự

Diễn viên: Diễm Trang, Hoàng Kim

Đạo diễn: Various

Kinh Đô Phong Châu là kinh đô đầu tiên của nước Việt Nam, là di tích về kinh đô thời lập quốc, và là nền tảng tốt đẹp để lại cơ nghiệp dựng nước cho muôn đời sau.