Ký sự Thăng Long : Tập 3 - Thánh Tản & Làng Cổ Xứ Đoài

12:00 phút 8 lượt 2015 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Ký Sự

Diễn viên: Diễm Trang, Hoàng Kim

Đạo diễn: Various

Thánh Tản và Làng Cổ Xứ Đoài là nền tảng cho sự phát triển nông nghiệp, nền tảng của sự sáng tạo và kinh nghiệm trong lao động nông nghiệp của cha ông ta.