Ký sự Thăng Long : Tập 14 - Kinh Kỳ Triều Lý

13:00 phút 19 lượt 2015 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Ký Sự

Diễn viên: Diễm Trang, Hoàng Kim

Đạo diễn: Various

Văn Miếu Quốc Tự Giám là đặc trưng tiêu biểu của vương triều Lý, được xem là sự tiến bộ so với các triều đại trước và các quốc gia trong khu vực lúc bấy giờ .