WCK Muay Thai Hạng Bán Nặng Dave Nielsen - Jason Rzepka

49:00 phút 122 lượt 2017 Mỹ

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Boxing

Vận động viên:

Câu lạc bộ: SCTV

WCK Muay Thai Hạng Bán Nặng Dave Nielsen - Jason Rzepka.