Tội ác không dung thứ

35 tập 45:00 phút 17.733 lượt 2017 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Việt Nam

Diễn viên: Lương Thế Thành, Lê Thu An, Tiến Lộc, Mã Hiểu Đông, Băng Di, Linh Tý

Đạo diễn: Đặng Minh Quốc

Tội ác không dung thứ là một bức màn bí ẩn, che đậy những việc làm ăn phi pháp, những tội ác tày trời. Tất cả cuốn con người ta vào vòng quay oan nghiệt.

Chọn Tập