Ligue1 Highlights 16/08/2017

51:00 phút 13 lượt 2017 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Bản Tin Quốc Tế

Vận động viên:

Câu lạc bộ: SCTV

Ligue1 Highlights - Tổng hợp sau vòng đấu ngày 16/08/2017.