Ký sự: TÂY NGUYÊN (10/24)

24 tập 18:00 phút 137 lượt 2015 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Ký Sự

Diễn viên: Various

Đạo diễn: Various

Ký sự Tây Nguyên giới thiệu những địa danh như: Buôn Đôn, huyền thoại săn voi, anh Hùng Núp và các phong tục, tập quán của cư dân nơi đây.

Chọn Tập