Ký sự: Về miền đất Quảng

22 tập 13:00 phút 35 lượt 2015 Hàn Quốc

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Du lịch - Khám phá

Diễn viên: Various

Đạo diễn: Various

Ký sự : Về miền đất Quảng là cuộc hành trình miêu tả chân thật và sinh động về địa danh, con người Quảng Nam trên con đường hội nhập và phát triển.

Nội dung liên quan