Ký sự: Về miền đất Quảng

22 tập 13:00 phút 52 lượt 2015 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Ký Sự

Diễn viên: Various

Đạo diễn: Various

Ký sự : Về miền đất Quảng là cuộc hành trình miêu tả chân thật và sinh động về địa danh, con người Quảng Nam trên con đường hội nhập và phát triển.