Ký sự: Về miền đất Quảng

22 tập 13:00 phút 210 lượt 2015 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Ký Sự

Diễn viên: Various

Đạo diễn: Various

Ký sự : Về miền đất Quảng là cuộc hành trình miêu tả chân thật và sinh động về địa danh, con người Quảng Nam trên con đường hội nhập và phát triển.

Chọn Tập