Ký sự Đường Hồ Chí Minh - Ký sự Trường Sơn

6 tập 13:00 phút 168 lượt 2015 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Ký Sự

Diễn viên: Various

Đạo diễn: Various

Con đường Trường Sơn gắn liền với lịch sử đấu tranh dân tộc. Những hình ảnh: Vĩ tuyến 17, đường 9 Nam Lào… đã in sâu sâu vào tâm mỗi con người Việt Nam.

Chọn Tập