Tạp chí Bundesliga Weekly 24/8/2017

45:00 phút 7 lượt 2017 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Bản Tin Quốc Tế

Vận động viên:

Câu lạc bộ: SCTV

Tạp chí Bundesliga Weekly 24/8/2017.