Sống Ở Việt Nam - Du Khách Nước Ngoài Trải Nghiệm Làm Dao Kéo Tại Làng Đa Sỹ - Số 10

010:00 phút 20 lượt 2017 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hành Trình Khám Phá

Diễn viên: Brian

Đạo diễn: Various

Làng rèn dao kéo Đa Sỹ đã trải qua 1000 năm hình thành và phát triển, cho đến nay tiếng búa, tiếng rèn đã là âm thanh quen thuộc đối với dân làng.

Tiếp theo