Cộng Sự

28 tập 43:00 phút 40.505 lượt 2017 Hồng Kông

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/VOD 7 ngày dùng thử/VOD Thuê Bao_Box/Tri Ân/VOD TB dùng thử/ECO/Tri Ân dùng thử/VIP80/VIP99/MBF34G/STBtrial3month/VOD thuê bao_Smart TV/VIP160 Smart TV/Tri Ân Đặc Biệt/VIP80 Smar

Thể loại: Hồng Kông (TVB)

Diễn viên: Bào Khởi Tịnh, Hồ Định Hân, Trần Triển Bằng, Trần Sơn Thông, Diêu Tử Linh, Lương Liệt Duy

Đạo diễn: Chung Quốc Cường

Cao Tử Kiệt sống cùng dì tại Đài Loan. Đột nhiên, một nhóm sát thủ xuất hiện tập kích anh nhưng dì của anh không may lại bị mất mạng. Tử Kiệt quyết tìm ra hung thủ.

Chọn Tập