WWE RAW2 1281 2017

64:00 phút 335 lượt 2017 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Đô Vật Mỹ, Bản Tin Quốc Tế

Vận động viên:

Câu lạc bộ: Đô vật Mỹ nhà nghề

Giải đô vật Mỹ nhà nghề - WWE tập 1281 phần 2.