Của Thiên Trả Địa

92:00 phút 528 lượt 2011 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Cổ Trang

Diễn viên: Khánh Tuấn, Chiêu Linh, Hữu Tài

Đạo diễn: Nguyễn Thái Hoàng

Để Thiên tập trung vào việc dùi mài kinh sử, Địa nai lưng làm việc vất vả để nuôi sống cả hai anh em. Khi Thiên công thành danh toại, anh quên ân nghĩa thưở hàn vi…