WWE RAW1 1283 2018

62:00 phút 88 lượt 2018 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Đô Vật Mỹ

Vận động viên:

Câu lạc bộ: Đô vật Mỹ nhà nghề

Giải đô vật Mỹ nhà nghề tập 1283 phần 1 .