WWE RAW1 1284 2018

61:00 phút 160 lượt 2018 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Đô Vật Mỹ

Vận động viên:

Câu lạc bộ: Đô vật Mỹ nhà nghề

Giải đô vật Mỹ nhà nghề phần 1 tập 1284 2018.