Chữa Bệnh Nói Nhiều

18:00 phút 430 lượt 2017 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Chuyện làng chuyện xóm

Diễn viên: Đức Khuê, Thu Hương, Trần Hoàng, Diệp Bích, Duy Anh, Tùng Linh, Thanh Tú, Anh Thơ, Đức Tâm, Thu Hà, Thu Trang, Minh Trang, Phạm Huệ

Đạo diễn: Lê Hùng, Anh Tú

Xã hội hiện đại đã làm phát sinh ra một loại bệnh nói nhiều. Bệnh nói nhiều giống như một loại dịch bệnh có khả năng lây lan rất lớn đến rất nhiều người.