Suất Mua Chung Cư

25:00 phút 169 lượt 2017 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hài Miền Bắc

Diễn viên: Đình Chiến, Phú Đôn, Văn Hiệp, Ngọc Liên, Lệ Mỹ

Đạo diễn: Trần Chí Thành

Suất mua chung cư dành cho những hộ tái nghèo mà những gia đình giàu có lại muốn chiếm lấy. Sự sáng suốt và minh bạch của tổ trưởng tổ dân phố.