Hội Thi Bảo Vệ Rừng

40:00 phút 1.114 lượt 2017 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Chuyện làng chuyện xóm

Diễn viên: Nguyễn Sanh, Mai Sơn, Yến Ly, Xuân Hùng, Dũng Thịnh, Thành Lợi, Bảo Huy

Đạo diễn: Trần Văn Sáu, Đặng Thế Hùng

Giám đốc quản lý rừng Mười Đốn tổ chức hội thi bảo vệ rừng tập trung người trong xã lại để dễ dàng tiến hành phá rừng với qui mô lớn. Nhưng đã bị người dân phát hiện.